ลดค่าใช้จ่ายการ Re-sterile เครื่องมือแพทย์โดยการนึ่งไอน้ำหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางอนงค์ สุรเตมีย์กุล

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 48 ครั้ง

เอกสารแนบ