การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันการเกิด การรั่วซึมของสารน้ำนอกหลอดเลือด (Extravasation)และหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) ในผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำและยาทางหลอกเลือดดำส่วนปลาย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สุนันญา พรมตวง

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 76 ครั้ง

เอกสารแนบ

1.2017-06-07_149681054331.pdf
2.2017-06-07_149681061331.pdf