ชื่อเรื่อง  ชุดตรวจสายตา พาสนุก

ผู้จัดทำ นางสาวกันตา ศรสูงเนิน  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

บทนำ

หลักการและเหตุผล

          การตรวจวัดความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียนเบื้องต้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานอนามัยโรงเรียน เพื่อทำการค้นหาอาการผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็น ในระยะเริ่มแรก และให้คำแนะนำในการรักษา หรือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม โดยใช้แผ่นวัดสายตารูปตัวอี (E-CHART) หรือแผ่นวัดสายตาแบบตัวเลข เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ให้เด็กนักเรียนยืนในระยะต่างๆกัน และทำนิ้วมือ ตามรูปตัว E ที่เห็นในแผ่นวัดสายตา หรืออ่านตัวเลข ที่สามารถมองเห็นได้

จากการปฏิบัติงาน พบว่า มีเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถทำมือตามคำสั่งได้ หรือไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ ประมาณ ร้อยละ 40 ของนักเรียนที่ได้รับการตรวจทั้งหมด  เมื่อทำการคัดกรองซ้ำด้วย Pin hole และส่งไปพบจักษุแพทย์แล้ว พบว่ามีเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ร้อยละ 50 ของเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถทำมือตามคำสั่งได้ หรือไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษากลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถทำมือตามคำสั่งได้ หรือไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ แต่ไม่มีปัญหาการมองเห็น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 50 ของเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถทำมือตามคำสั่งได้ หรือไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ พบว่า ส่วนหนึ่งของนักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาด้านพัฒนาการช้า โดยมีปัจจัยจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น พันธุกรรม การเลี้ยงดู เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่ง เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านจิตใจ มีความกลัวเจ้าหน้าที่หรือคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคย  ความตื่นเต้นประหม่ากับ สถานการณ์ที่เป็นการตรวจจริงจังมากเกินไป ทำให้เด็กไม่มีสมาธิ ความสนใจในการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ผลการตรวจสายตามีความคลาดเคลื่อน

ผู้จัดทำ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้น นวัตกรรม ชุดตรวจสายตา พาสนุก เปลี่ยนการตรวจวัดสายตาเป็นเกมส์ โดยใช้หลักการความเหมือน และความต่าง เนื่องจากเป็นพัฒนาการเบื้องต้นของเด็ก ที่สามารถทำได้เป็นส่วนใหญ่ และ ใช้การดัดแปลงแว่นตาในการมอง แทนการใช้มือปิดตา ทำให้เด็กมีความสนุก และเพลินกับการใส่แว่นตาที่มีสีสันแตกต่างกัน  ลดความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ของเด็กได้ นอกจากนี้ยังช่วยดึงสมาธิของเด็กมาที่การมองมากยิ่งขึ้น

 
ผู้ตั้งกระทู้:นาง มาลีพร จันทึก จำนวนครั้งที่อ่าน : 1 ครั้ง

เอกสารแนบ