การพัฒนางานโดยใช้แนวคิด LEAN : กระบวนการจำหน่าย หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย (อ.3 ล่าง)
เจ้าของผลงานวิชาการ : นางสุณี จิรันดร และนางพัชรินทร์ มูลศาสตร์สาทร

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 30 ครั้ง

เอกสารแนบ