ประสิทธิผลของการมอบหมายงานการพยาบาลแบบกลุ่มย่อยต่อคุณภาพทางการพยาบาล
เจ้าของผลงานวิชาการ  นางเสาวรส  ศรชัย   นางทัศนาภรณ์  จิตติลาภ
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ:นางเสาวรส  ศรชัย 

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 33 ครั้ง

เอกสารแนบ