ผลการพัฒนางานบริการผู้ป่วยเด็กผ่าตัดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสุรินทร์
เจ้าของผลงานวิชาการและผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  : นางสาวพีรดา  อิงพงษ์พันธ์
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสุรินทร์

ผู้ตั้งกระทู้:นายสมศักดิ์ นวนแก้ว จำนวนครั้งที่อ่าน : 61 ครั้ง

เอกสารแนบ