อบรมเชิงปฏิบัติการหนึ่งผลงานหนึ่งกลุ่มงานวิจัย วันที่ 24-25 เมย.61